wesharecrowdfunding

Startspot.nl

Als startpagina - Bij je favorieten - Eigen startpagina

Dating

» Meer dating!

Aanmelden

Bekijk of de naam nog vrij is en registreer de naam:

.startspot.nl

Overzicht

What Is Crowdfunding:

De nieuwste vorm van crowdfunding is private crowdfunding van We$hare Crowdfunding, niet gebaseerd op investeringen of ondoorzichtige beleggingsconstructies, maar sec op basis van giften. De kerngedachte van dit initiatief is geld op basis van giften in een hoog tempo te laten circuleren onder de mensen via het zogenaamde pay- it-forward gedachtegoed, want geld neemt in waarde toe als het in hoog tempo circuleert onder de mensen. We$hare Crowdfunding is een revolutionair crowdfundingsplatform met een effectief roulatiesysteem. Zij laat door een zeer slim en doeltreffend pay-it-forward donatiesysteem geld snel circuleren onder de deelnemers zodat geld snel in waarde toeneemt. Pay- it-forward is een simpel gedachtegoed: Eerst geven (doneren) om vervolgens te kunnen ontvangen. Meer is het niet. We$hare Crowdfunding is een 100% legaal, ethisch en moreel platform voor particulieren met een behoefte, droom, wens, project, doel, etc. die mensen de gelegenheid geeft om hun dromen, doelen, projecten te kunnen verwezenlijken.

wesharecrowdfunding

wesharecrowdfunding

Hoe werkt Pay-It-Forward?

Het Pay-it-forward principe betekent: eerst geven om vervolgens in de toekomst te kunnen ontvangen. In tabel 1 zijn de bedragen opgenomen die eerst gedoneerd moeten aan de floors boven je om van de floors onder je in de toekomst giften te kunnen ontvangen. Als voorbeeld: je hebt je gekwalificeerd t/m de gehele floor 4. Met de donaties van $640, $320 en $320 dollar in respectievelijk floor 4,5 en 6 boven je, heb jij je kwalificeert tot en met floor 4 zodat je in de toekomst t/m floor 4,5 en 6 onder je giften kan ontvangen als de leden in deze genoemde floors zich ook kwalificeren voor floor 4. Dit betekent concreet dat als leden uit jouw floor 4 zich kwalificeren voor floor 4 jij $640 ontvangt per persoon. In floor 4 kunnen in de toekomst 16 mensen komen te zitten, als die allemaal zich ook hebben gekwalificeerd door $1.280 te doneren dan ontvang je 16 x $640. Daarnaast kan je ook in de toekomst van alle mensen uit floor 5 (max. 32 leden) een bedrag van $320 dollar p.p. ontvangen als zij die zich hebben gekwalificeerd voor floor 4. Dat zelfde geldt voor de leden uit floor 6. Als deze leden (max. 64 leden) zich kwalificeren voor floor 4 ontvang jij $320 dollar p.p. Tabel 1 laat op de verticale as de floors 1 t/m 9 zien die zich boven jou bevinden, waaraan jij eerst mag doneren om in de toekomst meer giften te kunnen ontvangen. Als je in totaal $20.360 hebt gedoneerd, heb jij je voor het maximum gekwalificeerd. In dit geval ben je gekwalificeerd om tot en met floor 9 onder je in de toekomst giften te kunnen ontvangen. Op de horizontale as zie je de te kunnen behalen kwalificaties per floor. Deze bedragen doneer je dus eerst aan de floors boven je om vervolgens van de floors onder je te kunnen ontvangen in de toekomst.

In Amerika alleen al hebben 153.000 studenten in 2014 hun studiekosten betaald vanuit nieuwe crowdfundings mogelijkheden.

In Amerika alleen al hebben 153.000 studenten in 2014 hun studiekosten betaald vanuit nieuwe crowdfundings mogelijkheden.

In Amerika alleen al hebben 153.000 studenten in 2014 hun studiekosten betaald vanuit nieuwe crowdfundings mogelijkheden. Dit aantal is door terugtrekkende overheden en economische crisissen sterk groeiende. Het nieuwe crowdfundingsplatform van We$hare Crowdfunding is in hoog tempo de nieuwste maatschappelijke trend aan het worden voor het werven van particuliere fondsen die mensen in staat stellen om hun persoonlijke projecten/dromen te kunnen verwezenlijken. Waarom? We$hare Crowdfunding is …  Laagdrempelig: eenmalige donatie van $200,- en $8,50 eenmalige deelname kosten om je eigen project op te starten en een volledig geautomatiseerde back office te kunnen ontvangen;  Geen maandelijkse kosten, dus niemand stopt ;  Je hoeft maar twee mensen te zoeken die hetzelfde doen;  De snelle circulatie van het geld (in de vorm van giften) kan zorgen voor snelle resultaten;  Makkelijk te dupliceren;

Door een eenmalige donatie van $200

Door een eenmalige donatie van $200 dollar kan iedereen deelnemen en snel een donatiegroep opbouwen. Naast een eenmalige donatie moet iedereen twee mensen vinden die zich (1) ook willen inschrijven met een project, (2) ook $200 doneren en (3) ook twee mensen willen gaan zoeken die deze 3 stappen ook willen verrichten. Dit platform gebruikt de kracht van de mensenmassa. Heel simpel en effectief. Als iedereen deze 3 stappen verricht, is het schijnbare ONMOGELIJKE mogelijk! Laten we met elkaar onze dromen uitkomen.

Door wesharecrowdfunding i.s.m wesharecrowdfunding.startspot.nl
Hosting en scripting door: MPlay.nl
Er staan 10 links op deze pagina.
Opmerkingen of suggesties?